Stichting Sarastro,  Muziektheater voor het Noorden.

MET INGANG VAN 1 JANUARI 2023 IS DE STICHTING SARASTRO OPGEHEVEN. DE ONDERSTEUNING BIJ DE MUSICAL CISKE DE RAT EN OPTREDENDENS VAN HET ENSEMBLE TEMPUS FUGIT waren DE LAATSTE PROJECTEN.

WIJ DANKEN IEDEREEN DIE DE AFGELOPEN JAREN MEEGWERKT HEBBEN, MATERIEEL OF IMMATERIEEN, OM EEN AANTAL PRACHTIGE CULTURELE PROJECTEN TE REALISEREN.